Уво, нос и грло

Комплетна дијагностика кај деца и возрасни/ENT exam child , adult

Аудиометрија-испитување на слух,одредување слушно помагало и фитинг/Audiometry-hearing test

Тимпанометрија со стапес рефлекс-испитување на средно уво/Timpanometry-middle ear test

Вестибулометрија-испитување на рамнотежа/Vestibulometry-balance test

Назофарингоскопија-преглед на носот, носната празнина и трет крајник/Nasofibersopy-nasal space

Ларингоскопија-преглед на ларинкс/laryngoscopy-vocal cord

Ехо на параназални синуси/ECHO paranasal sinus

Полисомнографија-тест за слип апнеа/Sleep apneae test

Во Поликлиниката Акус Медикус Ви стои на располагање тим од врвни меѓународно признаени лекари и едуциран персонал посветен на пациентите. Опремата е софистицирана според специјалностите и нуди широк спектар на дијагностика од соодветните области. Го негуваме стручниот пристап кон пациентите користејќи ја западноевропската медицина и комплементарната медицина (акупунктура, ласер, елекртостимулација).