Хирургија

Хируршка дијагностика / surgical exam

Ехо на абдомен / ECHO abdomen

Репозиција и фиксација на фрактури / Fracture treatment

Поставување на ортози/ Plaster

Згрижување на рани во локална
анестезија/ Surgery in local anesthesia

Во Поликлиниката Акус Медикус Ви стои на располагање тим од врвни меѓународно признаени лекари и едуциран персонал посветен на пациентите. Опремата е софистицирана според специјалностите и нуди широк спектар на дијагностика од соодветните области. Го негуваме стручниот пристап кон пациентите користејќи ја западноевропската медицина и комплементарната медицина (акупунктура, ласер, елекртостимулација).