Во Поликлиниката Акус Медикус Ви стои на располагање тим од врвни меѓународно признаени лекари и едуциран персонал посветен на пациентите. Опремата е софистицирана според специјалностите и нуди широк спектар на дијагностика од соодветните области. Го негуваме стручниот пристап кон пациентите користејќи ја западноевропската медицина и комплементарната медицина (акупунктура, ласер, елекртостимулација).