Интерна медицина

Кардиолошки преглед / Cardiology consultations

Интернистички преглед / Internal medicine consultations

ЕКГ на срце / 12-lead

Electrocardiogram (ECG)

Ехокардиографија / Echocardiography
Стрес тест / Treadmill Test

Холтер за крвен притисок / 24 h Ambulatory Blood Pressure Monitoring

Холтер за ритам на срце / 24 h Continuous ECG Monitoring

Контрола на песмејкер / Pacemaker, ICD, & CRT follow-up

Тилт тест / Till Table Test

Спирометрија / Spirometry

Во Поликлиниката Акус Медикус Ви стои на располагање тим од врвни меѓународно признаени лекари и едуциран персонал посветен на пациентите. Опремата е софистицирана според специјалностите и нуди широк спектар на дијагностика од соодветните области. Го негуваме стручниот пристап кон пациентите користејќи ја западноевропската медицина и комплементарната медицина (акупунктура, ласер, елекртостимулација).