Дознајте повеќе за нас и нашата поликлиника

Нашиот пристап кон пациентите е во духот на семеен лекар со цел првенствено да се воспостави хуман однос помеѓу пациентот и докторот, а потоа високостручно дијагностицирање на болеста и нејзино успешно лечење. Успешно воспоставување на дијагноза на сите болести и нивно лекување се врши од страна на признаени и реномирани доктори, стручни и докажани во полето на медицината со кое се занимаваат, вредни медицински сестри и соработници притоа користејќи најсовремена медицинска опрема и средства.

Поликлиниката е основана на 24 Април 2001 година, работи со пациенти со македонско и пациенти со странско здравствено осигурување.

Со почит, Др.Туџарова Др.Караџинов

Нашиот тим

Д-р. Софија Туџарова-Караџинова

Оториноларинголог

Д-р. Александар Караџинов

Хирургија

Д-р. сци. Никола Ѓоргов

Интерна мед.-кардиологија.

Д-р. Лидија Трајчева

Оториноларинголог

Д-р. Анита Петревска

Општа медицина

Д-р. Аврамоски Александар

Оториноларинголог